Actueel

Zaterdag 17 Juni, de warmte trotserend, werd er gespeurd. Het eerste speurwerk voor pup Yara, 11 weken oud.

Vrijdag 3 Februari - Groot dartfestijn (zie betreffende foto galerij)

Zaterdag 7 Januari - Nieuwjaarsgroet

Oktober 2022 - VZH examen, alle deelnemers van harte gefeliciteerdmet het behalen van het certificaat

Mickey, Roberto, Damian en Ruud

Woensdagavond 7 December - ALV

De opkomst was goed, vrijwel iedereen was aanwezig. Er lag een drukke agenda op tafel welke door Roberto als ad. interim voorzitter vakkundig werd afgehandeld.

Refererend aan een geslaagde VZH certificering is het doel nu gericht op het IGP1 examen voor de geslaagden.