Tarievenlijst

2023

  • Inschrijfgeld: €  17,50 éénmalig

  • Aspirant-lid:  €   40,00 voor 3 maanden

  • Lid:                 € 125,00 per jaar

  • Gezinslid:      €   62,50 per jaar

  • 2e hond:        €   62,50 per jaar

  • Donateur:      €   15,00 per jaar (minimale inleg)

  • Hond van niet lid: € 125,00 per jaar